Усны үйлдвэр

Усны үйлдвэр

Усны үйлдвэр

Хотжилт эрчимжиж, иргэдийн амьжиргааны түвшин тасралтгүй дээшлэхийн хэрээр усны хэрэглээ хурдацтай нэмэгдээд зогсохгүй усны чанарт тавигдах шаардлага улам бүр нэмэгдсээр байна."Ус" нь улсын эдийн засгийн хөгжлийг хязгаарласан, хот байгуулалттай холбоотой томоохон асуудал болоод байна.Сүүлийн жилүүдэд улсаас байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ус хангамжийн аюулгүй байдал, ус зайлуулах стандарт зэрэг менежментийн чиглэлээр ихээхэн хөрөнгө оруулалтыг тасралтгүй хийж байна.Ус хангамжийн хэрэгцээнд "урсах, ялгарах, дуслах, гоожих" асуудал шийдвэрлэх, шахах шаардлагыг сайжруулах шаардлагатай байгаа тул насос тогтвортой, найдвартай ажиллах шаардлагатай.Ариутгах татуургын ажлын нөхцөл нь илүү хүнд, бохир ус нь тунадас, лаг зэрэг хатуу тоосонцор агуулдаг тул битүүмжлэх шаардлага өндөр байдаг.Салбарын олон жилийн туршлагаас харахад Тиангонг хэрэглэгчдэд оновчтой, хамгийн тохиромжтой шийдлүүдийг санал болгож чадна.