Нефть химийн үйлдвэр

Нефть хими-аж үйлдвэрийн

Нефть химийн үйлдвэр

Нефть химийн үйлдвэр гэж нэрлэгддэг газрын тос, газрын тос химийн үйлдвэр нь ерөнхийдөө газрын тос, байгалийн хийг түүхий эд болгон химийн үйлдвэрийг хэлдэг.Энэ нь өргөн хүрээний бүтээгдэхүүнтэй.Этилен, пропилен, бутен, бутадиен, бензол, толуол, ксилол, Цай гэх мэт үндсэн түүхий эдийг хангахын тулд түүхий тосыг хагарч (хагарч), шинэчилж, ялгаж авдаг. Эдгээр үндсэн түүхий эдээс төрөл бүрийн үндсэн органик материалыг бэлтгэж болно. , Метанол, метил этилийн спирт, этилийн спирт, цууны хүчил, изопропанол, ацетон, фенол гэх мэт.Одоогийн байдлаар газрын тос боловсруулах дэвшилтэт технологи нь механик битүүмжлэлд илүү хатуу шаардлага тавьдаг.